Stránky plné pripravených zmluv a iných dokumentov

Pre rýchle hľadanie použite študentský vyhľadávač, ktorý prehľadáva študijné blogy - návod pre hľadanie.
Loading

Dohoda o pracovnej činnosti

Túto dohodu uzatvárajú zamestnávatelia s fyzickými osobami, na pracovné činnosti presahujúcej 100 hodín, ale možno ju uzavrieť aj na činnosti, ktoré nepresahujú 100 hodín. Podľa § 237 Zákonníka práce neleze na základe dohody o pracovnej činnosti vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu stanovenej týždennej pracovnej doby, za celú dobu trvania dohody, pričom priemer sa posudzuje maximálne za obdobie 12 mesiacov. Musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
Obsah:
druh pracovnej činnosti
rozsah pracovného času
doba, na ktorú sa dohoda zjednáva
odmena za vykonanú prácu, ktorá môže byť splatná vo výplatných termínoch určených zamestnávateľom alebo je dohodnutá jednorazová odmena až po skončením dohodnutej pracovnej činnosti. I na dohody o pracovnej činnosti sú vydávané formulára, niektoré firmy si je vyhotovia sami

Marketing
Ak chce dobre vedený podnik úspešne uplatniť svoje nové tovaru na trhu, musí ešte pred začatím jeho výroby dôkladne zmapovať možnosti predaja. Musia sa snažiť vychádzať z pochopenie potrieb a želaní potenciálnych budúcich zákazníkov. Výrobu potom prispôsobí tomu, aby sa dostal s týmito potrebami a želaniami do súladu. Ak mu

ide o to, aby vytvoril dobré perspektívy pre budúci rozvoj svojej výroby, nestačí mu jenom zistenie už existujúcich potrieb trhu. Musia sa snažiť spoznať a využívať trendov, ktoré sa pri skúmaní zákazníkových želanie prejavili. Potreby a priania sa dokonca bude snažiť ďalej ovplyvniť a rozvíjať tak, aby to pomáhalo zvyšovať

výrobu jeho tovaru. Takémuto postupu hovoríme marketing. Marketing je teda taký proces riadenia podniku, ktorý je založený na poznanie potrieb zákazníkov, predvídanie ich budúcich priania a ovplyvnenie týchto želanie. V konečnej fáze to teda znamená uspokojovanie potrieb.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!