Vzory Dokumentov Zdarma

Úprava ponuky

ak kupujúcemu spĺňajú podmienky ponuky, pošle predávajúcemu objednávku. Niekedy však kupujúci požaduje výhodnejšie podmienky, napríklad vyšší podiel jakostnější triedy materiálu. bezpečnejší spôsob balenia tovaru, skoršie termíny dodávok, najmä ale žiada o zníženie ceny. Ide-li...

Obežník

Obchodné oddelenie Drutěva Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1 Tel.: 530 943, fax: 530 501 e-mail: vlcek@r.amu.cz Všetkým vedúcim pracovníkom prevádzok 3. júna 2003 Obežník č 19/2003 Rozpis limitov zásob pre závodu na...

By odkaz

Stavona, a. s. Meza, s. r. o.Sladová 58186 00 Praha 8 2003-01-28 By odkaz a prepravné dispozície Vážení obchodní partneri, odvolávam sa na našu kúpnu zmluvu čís. 47 / 0. na základni všeobecných obchodných...

Písomnosti pri organizácii a riadení podniku

Prehľad písomností – Pri riadiacej činnosti veľkých inštitúcií oznámia vedúci pracovníci jednotlivým útvarom a výkonným orgánom svoje rozhodnutie, alebo inštrukcie formou príkazov, smerníc, obežníkov a usmernení– Informácie o plnení úloh, vykonanie opatreniach, uskutočnených rokovaniach,...

Organizácia a rizeni podniku

AKADMIE muzických umení Prof. Radoslav Hlinovský, rektor Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1 Tel.: 53 09 49, fax: 53 09 01 e-mail: hlivnov@amu.cz Všetkým pracovníkom 4. novembra 2003 zodpovedným za majetok PRÍKAZ Rektor...

Žiadosť o miesto

Ing. Daniel Vašek Blanická 24 120 00 Bratislava ČSOB, a. s. Oddelenie ekonomiky centrálnych služieb Senovážné náměstí 32 110 000 Praha 1 Praha 20.5. júna 2003 Žiadosť o miesto administratívneho pracovníka oddelenia ESC Na...

Písomností v styku s peňažnými ústavmi a poštou

Peňažné ústavy – tlačivá Peňažné ústavy obstarávajú bezhotovostné aj hotovostné a účtovacie styk so všetkými právnickými a fyzickými osobami, sústreďujú ich peňažné prostriedky na účtoch. Úhrady a platbou vykonávajú prevodom z účtu platiteľa na...

Poptavka

Moravské tlačiarenské závody Slezská 4, 567 89 Bratislava, tel / fax: 0645/34 45 12, Internet: Moravtiskzad@seznam.cz Grafotechny, s. r. o. Nezvalova 18 280 07 Kolín 2002-11-05 Dopyt po perforovacích strojoch a pojazdných regáloch Vážený...

Poptavka

Blanická 24, 120 00 Praha 2, tel / fax: 0 890 / 65 45 76, Internet: www.mateřškol.cz KONA, s. r. o. 594 01 Velké Meziříčí 2002-11-11 Dopyt po modernom nábytku Vážení páni, dověděli som...

Pozvanka

Stavebné Izolácia, a. s.Cihlářská 42, 284 03 Kutná Horatel: 0 327/530 25, fax: 0 327/530 21e-mail: zahro@staviz.cz Pozvánka Z poverenia predsedu představenstava as Stavebné izolácie pána Ing. Mojmír Slezák zvolávajú 46. schôdzi představenstava, ktorá...