Vzory Dokumentov Zdarma

Metodické pokyny

KOVOMOT, a. s.Dlouhá 21, 500 02 Hradec Králové 2tel 0 49/612 78, fax: 049/612 71 Všetkým pracovníkom 23. novembra 2003 Metodický usmernenia Č 2 / 2003 Hlásenie zmien súvisiacich s pracovným pomerom Všetci zamestnanci...

Príprava porady a záznam rokovania

Pozvánka na poradu Pre úspešný priebeh porad a rokovania sú dôležité pozvánky. Preto je potrebné vypracovať je zodpovedne a starostlivo. Musí v nich byť uvedené všetky údaje potrebné pre adresáta: – Požadujúca organizácie,– Názov...

Dodací list

Zoznam zaslaného tovaru a jeho množstvo (resp. zoznam vykonaných prác) sa zapisuje do dodacieho listu, podľa ktorého si kupujúci môže skontrolovať úplnosť dodávky. Okrem toho dodací list obsahuje číslo kúpnej zmluvy alebo odvolávky k...

Záhlavia

Poľnohospodárske družstvo281 61 Kouřimi 2003-03-02 Záhlavia zásielky pomocných materiálov Vážení, podľa Vašej odvolávky k objednávke čís. 456 / 0. potvrdzujeme doporučeným listom dnešnej telefonickej záhlavia zásielky: – 400 oceľových rúr priemer 35 mm– 850...

Obežník, Pokyny, Správa a Hlásenie

– Nová organizačné opatrenia, ktoré nastanú zmeny, pripravované akcie apod sapracovníkom často oznamujú pomocou obežníku. Spravidla ide o oznámenie, s ktorým má byť zoznámený široký okruh pracovníkov. Niekedy pracovníci obežník podpisujú na dôkaz toho,...

Objednávka pomocných materiálov

Mapel, s. r. o.Nová 13771 02 Olomouc 2002-01-13 Objednávka pomocných materiálov Vážení obchodní partneri, Týmto listom objednávame u Vašu firmy tieto druhy pomocných materiálov. 200 plechoviek lepidlá D-2650 plechoviek tužidla po 10kg50 plechoviek po...

Objednávka

Agropress Beroun, a. s. Poľnohospodárske družstvo252 28 Černošice u Prahy 2002-01-13 Objednávka obilnín po úprave ponuky Vážení páni ďakujeme Vám za zníženie ceny obilnín, ktoré v súčasnosti potrebujeme. A takto u Vás objednávame tieto...

Písomnosti pri plnení obchodných zmlúv

Ak sa jedná o jednorazové plnenia neveľmi rozsiahle kúpnej zmluvy, zašle predávajúci kupujúcemu len dodací list a faktúru. U zložitejších obchodov s postupným plnením zmluvy na viacerých miestach zasiela kupujúci navyše odvolávku a prepravné...

Odpovede na stimuly (urgence)

Spôsoby vyjadrovania v odpovediach na stimuly (urgence) – V úvode Veľmi nás mrzí, že sme Vám neskoré zásielkou materiálov spôsobili ťažkosti vo výrobe …Ospravedlňujeme sa Vám, že sme nemohli včas vyslať našich pracovníkov na...

By odkaz a prepravné dispozície

Stavona, a. s. Meza, s. r. o.Sladová 58186 00 Praha 8 2003-01-28 By odkaz a prepravné dispozície Vážení obchodní partneri, odvolávam sa na našu kúpnu zmluvu čís. 47 / 0. na základni všeobecných obchodných...