Vzory Dokumentov Zdarma

Žiadosť o miesto

Ing. Daniel Vašek Blanická 24 120 00 Bratislava ČSOB, a. s. Oddelenie ekonomiky centrálnych služieb Senovážné náměstí 32 110 000 Praha 1 Praha 20.5. júna 2003 Žiadosť o miesto administratívneho pracovníka oddelenia ESC Na...

Upomienky úhrady faktúry

Odoslaním faktúry vniká veriteľovi (predávajúcemu) pohľadávka za dlžníkom (kupujúcim). Ak nie je uhradená do konca lehoty splatnosti, je nutné ju pripomína. Upomienky sú teda vlastne špecifickým druhom stimulov, zameraným len na zaplatenie faktúr. Najmä...

Reklamácie

Vlárská strojírny Slavičín Ferona, a. s.772 30 Olomouc 2 (poštový priečinok 190) 2002-02-24 Reklamácie oceľových tyčí. Vážení obchodní partneri, až do nedávna sme nemali sebamenší dôvod sťažovať si na prácu Vášho expedičného segregovaní. Ovšem...

Smernica

Jednotný postup pri závažných organizačných opatrení v podniku, úradov, banke apod stanovuje (podnikové, organizačné) smernice. Od príkazu sa líšia tým, že majú dlhodobý charakter (môžu platiť aj niekoľko rokov), všeobecnú platnosť a väčší rozsah...

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zák. č 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany Dodávateľ: ZEMAN ZLÍN, as, Benešova 29, 765 02 Otrokovice,zastúpený Ing. H. Malík, pracovníkom predajného útvaru Tel / fax:...

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

1. Zmluvné strany Oprávnená strana: DESTA, as, Ústecká 16, 405 01 Děčín,zastúpená JUDr. Miroslavem Liška Povinné strana STAVODĚL, vos, Mánesova 5, 120 65 Praha 2,v zastúpení Ing. Dominika Zachem 2. Predmet záväzku Predmetom budúcej...

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo čís. 469 / 0. Dodávateľ STAVODĚL, vos, Mánesova 5, 120 65 Praha 2, IČO 03718429 ObjednávateľDESTA, as, Ústecká 16, 405 01 Bratislava, IČO 7522916 Predmet plnenia Predmetom zmluvy je výstavba továrenské...

Dohoda o pracovnej činnosti

Túto dohodu uzatvárajú zamestnávatelia s fyzickými osobami, na pracovné činnosti presahujúcej 100 hodín, ale možno ju uzavrieť aj na činnosti, ktoré nepresahujú 100 hodín. Podľa § 237 Zákonníka práce neleze na základe dohody o...

Reklamácie

VÁŠ DOPIS ZN:ZO:NAŠA ZNAČKA 89/02-R DIDAKTA, spol.s r.o.Husova 3Vybavuje: Šťastná 3901 01 TÁBORTEL: 0 361/25 35 41FAX: 0 361/77 84 13E-MAIL stastna@lodnonhouse.cz DÁTUM: 2001-02-04 Reklamácie stolov Vážení dodávatelia na základe objednávky č 104/01jste mali...

Dotaz na zriadenie a tvorbu webovej prezentácie

VÁŠ DOPIS ZN:ZO:NAŠE ZN: 118/2001/PO AB WEB Design, v. o. s.Kateřinská 174 / 2Vybavuje: Soukeník 570 01 LITOMYŠLTEL: 0 464/156 14 16FAX: 0 464/15614 15E-MAIL: soukenik@archibud.cz DÁTUM: 2001-12-04 Dotaz na zriadenie a tvorbu webovej...